REGULAMIN KONKURSU "NAJLEPSZY PRZYJACIEL CZŁOWIEKA"

Regulamin konkursu 

„Najlepszy przyjaciel człowieka” 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs nie jest grą losowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 Nr 201 poz.1540 z poźn. zm.).

4. Uczestnikiem Konkursu jest osobą, która prześlę swoją pracę przed upłynięciem terminu zamknięcia Konkursu oraz zgodę rodzica, opiekuna (dotyczy tylko osób niepełnoletnich).

5. Komisja Konkursowa składa się z 3 przedstawicieli Organizatora. 

6. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.07.2018r. o godzinie 12:00, a kończy 26.07.2018r. o godzinie 22:00.

 

II. Organizatorzy.

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt Oddział Wolsztyn.

 

Nr kontaktowy: 533307454

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

1. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która w terminie przyśle swoją pracę oraz wykona wszystkie czynności zgodnie z zasadami Konkursu.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie oświadcza, że:

- jest pełnoletnią osobą fizyczną lub ma udokumentowaną zgodę rodzica, opiekuna prawnego, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,

- wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

IV. Zasady konkursu

 

1. Celem uczestnika Konkursu jest przesłanie jak najciekawszego zdjęcia ukazującego więź właściciela z czworonogiem.

2. Wykonane zdjęcie dodajemy w komentarzu pod postem w którym jest ogłoszony konkurs z hashtagiem #łapadlabezdomniaka.

3. Udostępniamy publicznie post konkursowy na swojej tablicy Facebook.

4. Udostępniamy publicznie wydarzenie „Pierwszy Wolsztyński Dzień Psa na swojej tablicy Facebook .

5. Klikamy przycisk „Wezmę udział” na wydarzeniu „Pierwszy Wolsztyński Dzień Psa.

6. Wygrywa zdjęcie, które zdobędzie największą ilość polubień w czasie trwania konkursu.

7. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zdjęcie stanowi przejaw jego własnej twórczości oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8. Uczestnik ma obowiązek przesłać wypełnioną zgodę rodzica,opiekuna znajdującą się poniżej w przypadku, gdy jest niepełnoletni. 

9. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie jedno zdjęcie.

10. Zdjęcie zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniem konkursu nie będą poddane ocenie Komisji.

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „Wolsztyńskiego Dnia Psa” tj. dnia 28 lipca 2018r. o godzinie 17:00 w wolsztyńskim parku. 

 

Osoba, która zdobędzie największą ilość polubień pod swoim zdjęciem oraz spełni reszstę zasad konkursu wygra 15 minutowy voucher na lot ultralekkim samolotem oraz upominek dla psa lub kota. 

 

 

……………………………………

(Miejscowość, data)

 

Zgoda 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię, nazwisko) …………………………………………………, (szkoła)

……………………………………………………………..

w konkursie fotograficznym „Najlepszy przyjaciel człowieka” organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt Oddział Wolsztyn.

 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin Konkursu. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz.883). 

 

 

 

 

 

                                               ……………………………………

(czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 

Partnerzy

Josera
Netto
Masarnia
27292272 926985067457046 481236496 N
Stokrotkalogo

Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat cookies Informacje o cookies.Nie pokazuj więcej